Vestigingen

Hieronder vind je alle scholen in alfabetische volgorde die actief zijn binnen onze opleidingsschool met een heel korte introductie. Wil je meer weten over een school, dan kun je veel informatie vinden op de websites van de scholen zelf – de link vind je onder het logo van een school – of je kunt contact opnemen met de contactpersoon van de school (schoolopleider) om jouw vraag te stellen.

www.bertrand.nl
Krommenie

Het Bertrand Russell College is een school voor havo en atheneum in Krommenie met 1156 leerlingen. Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell College: een geweldige schooltijd!

Hoofd, hart en handen | In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze nodig hebben en  ontwikkelen zij zich breed: cognitief, creatief, fysiek én sociaal.

Docent als lerende professional | De docent is de professional die de leerling uitdaagt met activerende lesvormen in een inspirerende educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Bezoekadres onderbouw:
Erasmusstraat 1
1561 KD Krommenie

Bezoekadres bovenbouw:
Erasmusstraat 28
1561 KD Krommenie

Schoolopleider(s):
Rik en Esther
oids@bertrand.nl

Compaen VMBO is een school met 811 leerlingen, gelegen in de Zaandamse wijk Westerwatering. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende omgeving.

Hoofd, hart en handen | Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol zijn in hun volgende opleiding.

Docent als lerende professional | De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Bezoekadres:
Nieuwendamstraat 6
1507 JE Zaandam

Schoolopleider(s):
Maziar Pour Seyf
m.pourseyf@compaenvmbo.nl

www.davinci.psg.nl
Purmerend

Op het Da Vinci College dagen we onze leerlingen uit om het beste uit jezelf te halen en creëren wij ruimte voor elk talent. Zo kunnen leerlingen kiezen voor een tweetalige opleiding en zijn er activiteiten met talentgebieden op de dinsdagmiddag.

We zijn dan wel een grote school, maar persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. We zeggen niet voor niets: het Da Vinci College, de school waar je wordt gezien! We willen onze leerlingen naast kennis en kunde ook geloof in zichzelf, vertrouwen in elkaar en geloof in de toekomst meegeven. Interconfessioneel zegt iets over de omgang met elkaar op het Da Vinci. We hebben respect en zorg voor elkaar, onze omgeving en de aarde.

Bezoekadres:
Johanna Naberstraat 218
1442 BG Purmerend

Schoolopleider(s):
Henk de Koning
knn@psg.nl

www.saenredam.nl
Zaandijk

Het Saenredam is een school voor mavo en havo in Zaandijk met 664 leerlingen. Wij werken vanuit onze kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en met elkaar.

Hoofd, hart en handen | Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden, naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden. Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Docent als lerende professional | De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Bezoekadres:
Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk

Schoolopleider(s):
Christine Ras
c.ras@saenredam.nl

Het Jan van Egmond Lyceum staat voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle havo/vwo leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij gaan uit van wederzijds respect en besteden in de lessen actief aandacht aan uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Wij willen leerlingen stimuleren om de dialoog en het debat aan te gaan.

De afdelingen gymnasium, atheneum en havo hebben eigen teams en eigentijdse onderwijsprogramma’s.

Bezoekadres:
Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend

Schoolopleider(s):
Pauline van Soest
soe@psg.nl

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de Brug gevestigd. De school heeft ruim 140 leerlingen. Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben, te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug: samen bouwen aan jouw toekomst!

Hoofd, hart en handen | Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een maatschappelijke groepsstage.

Docent als lerende professional | Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Bezoekadres:
Saenredamstraat 39
1566 KL Assendelft

Contactgegevens:
075 6210688
info@praktijkschooldebrug.nl

logo-Saenstroom2

www.saenstroom.nl
Wormerveer

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Bezoekadres:
Noorderstraat 3
1521 KA Wormerveer

Schoolopleider(s):
Sandra Spieker-Dijkstra
s.spieker@saenstroom.nl

www.gaudi.psg.nl
Purmerend

SG Antoni Gaudi is een school met een eigen onderwijsconcept; Gaudí-leren. Dit concept is gebaseerd op onze overtuiging dat leren draait om persoonlijke ontwikkeling en dat leren daarnaast een sociaal proces is: leren doe je niet alleen.

De huidige maatschappij vraagt om sterke individuen, maar ze moeten wel goed kunnen samenwerken. Iedereen levert zijn eigen bijdrage en daarbij hebben we elkaar nodig. We vinden het belangrijk om te delen; we vieren onze successen. Leerlingen presenteren daarom de opbrengst van talent-uren aan elkaar.

Bezoekadres:
Bergmolen 2
1440 AB Purmerend

Schoolopleider(s):
Bart de Boer
bdb@psg.nl

Op SG Gerrit Rietveld staat de ontwikkeling van talenten van de leerling centraal. Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo willen volgen, zijn welkom op SG Gerrit Rietveld.

We proberen praktijkopdrachten zo écht mogelijk te maken. Daarvoor werken wij regelmatig samen met bedrijven en instellingen uit de regio.

Bezoekadres:
Spinnekop 1
1444 GN Purmerend

Schoolopleider(s):
Karin Kroeders
krd@psg.nl

www.mandela.psg.nl
Purmerend

Wij zijn een school die met goed daltononderwijs de krachten en talenten van leerlingen naar boven haalt. Niet alleen maar leren uit de boeken, maar de juiste balans tussen interactieve lessen en de praktische vakken en talentklassen. We bereiden onze leerlingen voor op een optimale start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de havo. We realiseren dit door een gedegen, uitgebalanceerd onderwijsconcept aan te bieden in een omgeving waarin iedere leerling en medewerker zich gezien. We bieden een mix van online en offline leren gericht op de leerbehoefte van iedere leerling. Er is ruimte voor verdieping, verrijking en extra aandacht voor leerlingen die het nodig hebben.

Bezoekadres:
Flevostraat 247
1442 PX Purmerend

Schoolopleider(s):
Marielle Admiraal
adm@psg.nl

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Bezoekadres:
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

Schoolopleider(s):
Peter Hentenaar
Hnt@psg.nl

www.triasvmbo.nl
Krommenie

Trias VMBO is een school in Krommenie, met 1205 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke docent heeft een eigen thuisplek in de school.

Hoofd, hart en handen
In onze school – samen met partners van buiten – willen we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen. In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst.

Bezoekadres:
Saendelverlaan 1
1561 KS Krommenie

Schoolopleider(s):
Lisette Tromp
TV-OIDS@vozaanstad.nl

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk zetten wij ons in om de talenten van 1399 leerlingen te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande kwaliteit.

Hoofd, hart en handen | We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar zijn voor de toekomst.

Docent als lerende professional | Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun aanleg, competenties en ambities.

Bezoekadres:
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam

Schoolopleider(s):
Hans Kruiver
h.kruiver@zaanlands.nl

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen 667 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving. Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen | Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de samenleving van vandaag en morgen.

Docent als lerende professional | We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van ons.

Bezoekadres:
Zuiderzee 200
1503 HZ Zaandam

Schoolopleider(s):
Maaike Schroots
m.schroots@zuiderzee-college.nl