Vestigingen

Hieronder vind je alle scholen in alfabetische volgorde die actief zijn binnen onze opleidingsschool met een heel korte introductie. Wil je meer weten over een school, dan kun je veel informatie vinden op de websites van de scholen zelf – de link vind je onder het logo van een school – of je kunt contact opnemen met de contactpersoon van de school (schoolopleider) om jouw vraag te stellen.

www.bertrand.nl
Krommenie

Het Bertrand Russell College is een school voor havo en atheneum in Krommenie met 1156 leerlingen. Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell College: een geweldige schooltijd!

Hoofd, hart en handen | In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze nodig hebben en  ontwikkelen zij zich breed: cognitief, creatief, fysiek én sociaal.

Docent als lerende professional | De docent is de professional die de leerling uitdaagt met activerende lesvormen in een inspirerende educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Bezoekadres onderbouw:
Erasmusstraat 1
1561 KD Krommenie

Bezoekadres bovenbouw:
Erasmusstraat 28
1561 KD Krommenie

Schoolopleider(s):
Rik en Esther
oids@bertrand.nl

Compaen VMBO is een school met 811 leerlingen, gelegen in de Zaandamse wijk Westerwatering. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende omgeving.

Hoofd, hart en handen | Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol zijn in hun volgende opleiding.

Docent als lerende professional | De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Bezoekadres:
Nieuwendamstraat 6
1507 JE Zaandam

Schoolopleider(s):
Maziar Pour Seyf
m.pourseyf@compaenvmbo.nl

www.saenredam.nl
Zaandijk

Het Saenredam is een school voor mavo en havo in Zaandijk met 664 leerlingen. Wij werken vanuit onze kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en met elkaar.

Hoofd, hart en handen | Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden, naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden. Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Docent als lerende professional | De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Bezoekadres:
Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk

Schoolopleider(s):
Christine Ras
c.ras@saenredam.nl

www.triasvmbo.nl
Krommenie

Trias VMBO is een school in Krommenie, met 1205 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke docent heeft een eigen thuisplek in de school.

Hoofd, hart en handen
In onze school – samen met partners van buiten – willen we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen. In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst.

Bezoekadres:
Saendelverlaan 1
1561 KS Krommenie

Schoolopleider(s):
Tammy Knopjes
t.knopjes@triasvmbo.nl

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk zetten wij ons in om de talenten van 1399 leerlingen te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande kwaliteit.

Hoofd, hart en handen | We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar zijn voor de toekomst.

Docent als lerende professional | Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun aanleg, competenties en ambities.

Bezoekadres:
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam

Schoolopleider(s):
Jean-Bernard Franken
j.franken@zaanlands.nl

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen 667 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving. Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen | Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de samenleving van vandaag en morgen.

Docent als lerende professional | We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van ons.

Bezoekadres:
Zuiderzee 200
1503 HZ Zaandam

Lerarenopleider:
Arnout van Oers
a.vanoers@zuiderzee-college.nl