Scroll Top

Privacy

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten;
  • Relatiebeheer;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Gegevens en inzage

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een bepaalde dienst te verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Links naar andere websites

De pagina’s van onze website bevatten mogelijk links naar andere websites. Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.