Over ons

Al jaren worden er in onze scholen studenten opgeleid tot docenten. Sinds vier jaar gebeurt dit in een hechte samenwerking tussen OVO Zaanstad, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Breitner Academy: Opleidingsschool Zaanstreek.

Onze opleidingsschool heeft een stuurgroep waarin de partners zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep is het besluitnemend orgaan. De stuurgroep stelt de begroting vast en kan beslissen over aanpassingen in het programma. De voortgang van de uitvoering van de opleidingsschool staat op de agenda van de stuurgroep. De stuurgroep komt vijfmaal per jaar bijeen.

De ontwikkelgroep – die bestaat uit de schoolopleiders van alle scholen en de instituutsopleiders/vakdidactici van alle instituten – is het belangrijkste onderdeel voor de opbouw en uitvoering van alle facetten van de opleidingsschool. Het programma voor de studenten wordt vormgegeven, maar ook de professionalisering van de schoolopleiders en werkplekbegeleiders (stagebegeleiders) wordt door de ontwikkelgroep ontworpen.

De kwaliteitszorg wordt door deze ontwikkelgroep geregeld en de voorlichting, werving en (door)plaatsing van studenten gebeurt ook binnen deze groep.

Op een school zelf is een ontwikkelteam actief. De schoolopleider(s), instituutsopleider(s)/vakdidactus en de schoolleider die betrokken is bij het opleiden en begeleiden van studenten zitten in dit team. Zij bespreken de (on)mogelijkheden voor de specifieke school.
De schoolopleider is het aanspreekpunt voor een student binnen een school als het om algemene zaken gaat en de schoolopleider verzorgt een algemeen ontwikkelprogramma voor alle studenten binnen de school. De werkplekbegeleider (stagebegeleider) heeft het meeste contact met de student(en) die hij/zij begeleidt.

De stuurgroep en ontwikkelgroep wordt ondersteund door een projectleider. Voor algemene vragen over de opleidingsschool kun je bij deze projectleider terecht.