Scroll Top

Over ons

Al jaren worden er in onze scholen studenten (aankomende leraren) opgeleid tot bevoegde leraren. Sinds vier jaar gebeurt dit onder de vlag van Opleidingsschool Zaanstreek: een hechte samenwerking tussen zes scholen van OVO Zaanstad en de lerarenopleidingen van Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Jaarlijks leiden we ook een klein aantal leraren op voor de Breitner Academie.

Bij de Opleidingsschool zijn lerarenopleiders, leidinggevenden en bestuurders betrokken.
Elke school heeft en Opleidingsteam dat bestaat uit een afdelingsleider en de lerarenopleiders in de school en van het instituut. De lerarenopleider vanuit de school is het aanspreekpunt voor de aankomende leraren; hij of zij organiseert bijvoorbeeld de schoolgroepbijeenkomsten waar alle aankomende (en soms ook startende) leraren samen aan de slag gaan met inhoudelijke thema’s. Het individueel leren in de klas wordt begeleid door de werkplekbegeleider die regelmatig contact onderhoudt met de lerarenopleider vanuit het instituut.

Schooloverstijgend werken de opleiders, leidinggevenden en bestuurders samen in Kenniskringen, in Waarborggroepen en/of in de Stuurgroep.
Regelmatig evalueren we onze programma’s en onze manier van werken. Bereiken we onze doelen, zijn onze (aankomende) leraren tevreden over hun kansen en hun toekomstperspectief binnen Opleidingsschool Zaanstreek? De uitkomsten worden met alle betrokkenen besproken; doen we het goede, doen we het goed en hoe kan het beter?

Op de jaarlijkse beleidsdag in Maart worden de verbetervoorstellen besproken en aangescherpt. In de stuurgroep wordt een besluit genomen over de voorstellen, de aanpassingen in het beleid en de consequenties voor bijvoorbeeld professionalisering en de begroting.
Het programmateam zorgt dat alles in goede banen geleid wordt. Het programmateam bestaat uit drie personen; de programmaleider, de voorzitter van de Kenniskring Lerarenopleiders en de voorzitter van de Kenniskring afdelingsleiders met de portefeuille Samen Opleiden en Inductie.
Heb je vragen over Opleidingsschool Zaanstreek? Neem dan contact op via: opleidingsschoolzaanstreek@ovo-zaanstad.nl .