Beleidsdocumenten Opleidingsschool Zaanstreek

BELEIDSDOCUMENT OPLEIDINGSSCHOOL ZAANSTREEK 2022-2026 – TWEEDE CONCEPT V2022.06.07

Middels bovenstaande link vindt u de tweede versie van het beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek en onderstaand de bijbehorende bijlage (voor zover reeds ontwikkeld).

Bijlage 1.A Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen HvA v2022.03.12
Bijlage 1.B Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen UvA-ILO v2022.03.12
Bijlage 1.C Beoogd bekwaamheidsniveau SL – streefdoelen inductiefase OVO Zaanstad V2022.03.03
Bijlage 2.A Concept-afspraken over inzet aankomende leraren met een dienstverband 2022.03.27
Bijlage 2.B Opleidingstrajecten instituten 2022.03.27
Bijlage 2.C Concept raamprogramma aankomende en startende leraren V2022.04.05
Bijlage 2.D Concept-afspraken Administratieve procedure aanmelden en inschrijven 2021.11.29
Bijlage 2.F Beoordelingsformulieren instituten 2022.03.27
Bijlage 3.A Definiëring light-variant Breitner en ALO 2022.02.22
Bijlage 3.B Overlegkalender Opleidingsschool Zaanstreek gremia 2022-2023
Bijlage 3.C Urenberekening L.O
Bijlage 3.C Urenberekening WPB

COMMUNICATIE/PUBLICATIES, in volgorde van verschijning

2022.07.12 Uitkomsten Kwaliteitscholen Tevredenheidsonderzoek incl.
Rapport Begeleiders van de aankomende leraren juni 2022 en
Rapport Aankomende leraren (studenten) juni 2022
2022.07.12 Nieuwsflits nr3 – Opleidingsschool Zaanstreek
2022.07.01 Publieksversie Beleidsdocument: de essentie, uitgangspunten, doelen en verantwoordelijken per waarborg.
2022.06.01 Nieuwsflits nr2 – Opleidingsschool Zaanstreek
2022.04.14 Nieuwsflits nr1 – Opleidingsschool Zaanstreek

DOCUMENTATIE ACCREDITATIE

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie december 2021
PRESENTATIE DUS-I – Beoordelingsgerichte Peer Review tbv Aspiranten 2019Op sheet 30 staat de planning t/m het advies aan OCW over de basiskwaliteit van de opleidingsschool in juni 2023.
Beoordelingscriteria_basiskwaliteit herzien kwaliteitskader 8 maart 2022
2022.05.31 Kritische Reflectie OZ tbv begeleidingsgesprek 31.05.2022 incl opbrengst

DOCUMENTEN BIJEENKOMST 31 MAART 2022

Plenaire presentatie 31 maart 2022 – Eerste mijlplaal Door oa Jorien Vollaard (projectleiding Opleidingsschool Zaanstreek) en Gerbrand de Lange (voorzitter college van bestuur OVO Zaanstad)
Inspiratiesessie Waarborg 2, de leeromgeving op schoolniveau Door Elmar van Ee (schoolopleider Gerrit van der Veen College/Opleidingsschool de Dam,  Lerarenopleider Leraar een kleurrijk beroep). Extra documenten nav de inspiratiesessie: Overzicht voorbeelden_31 maart 2022Lijst Opleidingsdidactische tools
Inspiratiesessie Waarborg 3, de lerende organisatie in de VO-sector Door Marcelle Hobma (Opleidingsschool ROSA en meer) en Alessandra Corda (HvA-FOO)