Beleidsdocumenten Opleidingsschool Zaanstreek

BELEIDSDOCUMENT

Middels onderstaande links vindt u de tweede versie van het beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek en de bijbehorende bijlage (voor zover reeds ontwikkeld).

Beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek 2022-2026 – Tweede concept v2022.06.07

Bijlage 1.A Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen HvA v2022.03.12
Bijlage 1.B Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen UvA-ILO v2022.03.12
Bijlage 1.C Beoogd bekwaamheidsniveau SL – streefdoelen inductiefase OVO Zaanstad V2022.03.03
Bijlage 2.A Concept-afspraken over inzet aankomende leraren met een dienstverband 2022.03.27
Bijlage 2.B Opleidingstrajecten instituten 2022.03.27
Bijlage 2.C Concept raamprogramma aankomende en startende leraren V2022.04.05
Bijlage 2.D Concept-afspraken Administratieve procedure aanmelden en inschrijven 2021.11.29
Bijlage 2.F Beoordelingsformulieren instituten 2022.03.27
Bijlage 3.A Definiëring light-variant Breitner en ALO 2022.02.22
Bijlage 3.B Urenberekening L.O
Bijlage 3.B Urenberekening WPB

DOCUMENTATIE ACCREDITATIE

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie december 2021
PRESENTATIE DUS-I – Beoordelingsgerichte Peer Review tbv Aspiranten 2019Op sheet 30 staat de planning t/m het advies aan OCW over de basiskwaliteit van de opleidingsschool in juni 2023.
Beoordelingscriteria_basiskwaliteit herzien kwaliteitskader 8 maart 2022
2022.05.31 Kritische Reflectie OZ tbv begeleidingsgesprek 31.05.2022 incl opbrengst

DOCUMENTEN BIJEENKOMST 31 MAART 2022

Plenaire presentatie – Plenaire Ppt 31 maart 2022 Eerste mijlplaal

Inspiratiesessie Waarborg-2 De lerende organisatie op schoolniveau – Opleidingsschool Zaanstreek _ Mijlplaal 1_ Waarborg2-3 Samen Opleiden en Professionaliseren op schoolniveau 31 maart 2022
Elmar van Ee (schoolopleider Gerrit van der Veen College/Opleidingsschool de Dam,  Lerarenopleider Leraar een kleurrijk beroep)
Extra documenten nav de inspiratiesessie: Overzicht voorbeelden_31 maart 2022Lijst Opleidingsdidactische tools

Inspiratiesessie Waarborg-3 Lerende organisaties in de VO-sector – Opleidingsschool Zaanstreek_Mijlpaal 1_Waarborg-3 Lerende organisaties in de VO-sector_31 maart 202
Marcelle Hobma (Opleidingsschool ROSA en meer) en Alessandra Corda (HvA-FOO)