Scroll Top

Beleidsdocumenten Opleidingsschool Zaanstreek

BELEIDSDOCUMENT OPLEIDINGSSCHOOL ZAANSTREEK 2022-2026 – derde concept april 2023

Middels bovenstaande link vindt u de derde versie van het beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek en onderstaand de bijbehorende bijlage (voor zover reeds ontwikkeld).

Bijlage 0.A – Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Zaanstreek – zonder handtekeningen
Bijlage 1.B – UvA ILO – Beoogde bekwaamheidsniveaus samenvatting
Bijlage 1.A – HvA – overzicht-leeruitkomsten-werkplekleren-2022-2023_sept22
Bijlage 1.C Beoogd bekwaamheidsniveau SL – streefdoelen inductiefase OVO Zaanstad V2022.03.03
Bijlage 2.A – Afspraken over inzet aankomende leraren met een dienstverband v2022.03.27
Bijlage 2.B – Opleidingstrajecten instituten 2022.03.27
Bijlage 2.C – Raamprogramma gezamenlijk leren 2022-2023
Bijlage 2.D – Afspraken Administratieve procedure aanmelden en inschrijven v2021.11.29
Bijlage 2.F – Beoordelingsformulieren instituten 2022.03.27
Bijlage 3.A – Overlegkalender Opleidingsschool Zaanstreek gremia 2022-2023
Bijlage 3.A – Overlegkalender Opleidingsschool Zaanstreek gremia 2023-2024
Bijlage 3.B Urenberekening L.O
Bijlage 3.B Urenberekening WPB
Bijlage 3.C – Professionaliseringsaanbod 2022-2023
Bijlage 3.C – Flyer professionaliseringsaanbod WPB v2022.10

DOCUMENTATIE ACCREDITATIE, in volgorde van relevantie

2023.03.28 Kritische Reflectie Opleidingsschool Zaanstreek DEF
Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie
2021.12
Procedurebeschrijving Beoordelingsgerichte Peer Review 2023 2022.09.28
Webinar Beoordelingsgerichte Peer Review dd 09.2022
Beoordelingscriteria basiskwaliteit herzien kwaliteitskader 08.03.2022
Eerste aanzet traject Beoordelingsgerichte Peer Review 2022-2023 Opleidingsschool Zaanstreek 2022.09.27
Presentatie DUS-I – Beoordelingsgerichte Peer Review tbv Aspiranten 2019 2022.04 Op sheet 30 staat de planning t/m het advies aan OCW over de basiskwaliteit van de opleidingsschool in juni 2023.

Kijk op www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/downloads voor oa de nieuwsflitsen voor de collega’s in de scholen en de publieksversie van het beleidsdocument.