Beleidsdocumenten Opleidingsschool Zaanstreek

BELEIDSDOCUMENT OPLEIDINGSSCHOOL ZAANSTREEK 2022-2026 – TWEEDE CONCEPT V2022.06.07

Middels bovenstaande link vindt u de tweede versie van het beleidsdocument Opleidingsschool Zaanstreek en onderstaand de bijbehorende bijlage (voor zover reeds ontwikkeld).

Bijlage 1.A Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen HvA v2022.03.12
Bijlage 1.B Beoogd bekwaamheidsniveau AL – streefdoelen UvA-ILO v2022.03.12
Bijlage 1.C Beoogd bekwaamheidsniveau SL – streefdoelen inductiefase OVO Zaanstad V2022.03.03
Bijlage 2.A Concept-afspraken over inzet aankomende leraren met een dienstverband 2022.03.27
Bijlage 2.B Opleidingstrajecten instituten 2022.03.27
Bijlage 2.C Concept raamprogramma aankomende en startende leraren V2022.04.05
Bijlage 2.D Concept-afspraken Administratieve procedure aanmelden en inschrijven 2021.11.29
Bijlage 2.F Beoordelingsformulieren instituten 2022.03.27
Bijlage 3.A Definiëring light-variant Breitner en ALO 2022.02.22
Bijlage 3.B Overlegkalender Opleidingsschool Zaanstreek gremia 2022-2023
Bijlage 3.C Urenberekening L.O
Bijlage 3.C Urenberekening WPB

DOCUMENTATIE ACCREDITATIE, in volgorde van relevantie

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie 2021.12
Procedurebeschrijving Beoordelingsgerichte Peer Review 2023 2022.09.28
Webinar Beoordelingsgerichte Peer Review dd 09.2022
Beoordelingscriteria basiskwaliteit herzien kwaliteitskader 08.03.2022
Eerste aanzet traject Beoordelingsgerichte Peer Review 2022-2023 Opleidingsschool Zaanstreek 2022.09.27
Presentatie DUS-I – Beoordelingsgerichte Peer Review tbv Aspiranten 2019 2022.04 Op sheet 30 staat de planning t/m het advies aan OCW over de basiskwaliteit van de opleidingsschool in juni 2023.
Kritische Reflectie OZ tbv begeleidingsgesprek 31.05.2022 incl opbrengst 2022.05.31

Kijk op www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/downloads voor oa de nieuwsflitsen voor de collega’s in de scholen en de publieksversie van het beleidsdocument.