Scroll Top

Opleidingsschool

Zaanstreek

Jaarlijks lopen zo’n honderddertig studenten stage bij aspirant Opleidingsschool Zaanstreek. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) of van de Universiteit van Amsterdam (UvA-ILO). Opleiders en leidinggevenden van de lerarenopleidingen en zes scholen van OVO Zaanstad werken intensief samen om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst in het onderwijs.

We ontvangen studenten als aankomende leraren (en wellicht collega’s) die nieuwe inzichten en nieuwe energie de school inbrengen. We streven ernaar om aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk toekomstperspectief te bieden met vele ontwikkelmogelijkheden. Het beroepsbeeld van de leraar nemen we daarbij als uitgangspunt.

Bij onze Opleidingsschool kun je kiezen uit zes verschillende scholen in de regio Zaanstreek: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Je kunt bij ons dus kennismaken met een breed scala aan onderwijssoorten en zo ontdekken wat het beste bij jou past. We geven je de kans om al je stages bij binnen onze opleidingsschool te lopen. En als de samenwerking bevalt is de kans aanwezig dat we je als collega verwelkomen op één van onze scholen.

2022-2023 is een belangrijk jaar voor onze Opleidingsschool. In het voorjaar wordt door een commissie vanuit OC&W besloten of we erkend worden als Opleidingsschool. We zijn dus hard bezig met het vernieuwen van het curriculum werkplekleren, met het herinrichten van de organisatie en met de intensivering van de samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleidingen om zo nog meer kwaliteit te bieden. We zullen je de komende maanden zeker vragen naar je mening over de begeleiding en de bijeenkomsten en hopen dat je met ons wilt samenwerken aan de continue kwaliteitsontwikkeling van Opleidingsschool Zaanstreek.